Житлова програма “Мої апартаменти”

    Брати участь у житловій програмі “Мої апартаменти” може громадянин будь-якої країни, який зареєструвався в загальній системі реєстрації партнерів “Міжнародної Групи “AктивГолд”. У програмі допускається реєстрація неповнолітніх партнерів “АктивГолд” при обов’язковому виконанні всіх фінансових операцій батьками чи опікунами в установленому законом порядку та з дотриманням усіх умов житлової програми.

     На програму “Мої апартаменти” зареєстровано авторські права в державному реєстрі «Українського інституту інтелектуальної власності» (Укрпатент),                   Свідотство № 108518.

1. Порядок та хід реалізації програми:

1.1. Вибір і заява Учасником категорії житлового об’єкта (пункт 2.1).

1.2. Реєстрація Учасника у житловій програмі “Мої апартаменти” після укладення Учасником Договору участі в цій програмі та внесення першого необхідного внеску в розмірі 10% від заявленої категорії вартості житлового об’єкта (пункт 1.3).

1.3. Поетапне накопичення у програмі, або через певний час внесення Учасником другої суми, рівної 20% від заявленої категорії житла. На момент купівлі підібраного житла у господаря загальна сума Учасника повинна складати не менше 30 % від заявленої категорії житла (пункт 3).

1.4. Виконання Учасником кваліфікації заявленої категорії, відповідно до нижчевикладених умов пункту 3.

1.5. Погодження між Учасником та компанією житлового об’єкта, що купується за його місцезнаходженням, вартістю, якістю та іншими характеристиками відповідно до заявленої категорії.

1.6. Вибір Учасником житлового об’єкта, наданого компанією або знайденого самостійно Учасником та укладання Договору про згоду Учасника у придбанні з компанією обраного об’єкта.

1.7. Спільне придбання Учасником та компанією житлової квартири, розподіливши у власність частини на момент покупки у співвідношенні 25% Учаснику програми та 75% компанії, або 100% придбання будинку компанією для передачі у користування Учаснику.

1.8. Укладання Договору оренди на 75% частини квартири компанії або всього житлового будинку з правом викупу та відповідно до нього передача Учаснику житлового об’єкта у користування на строк, передбачений Договором.

1.9. Погашення Учасником залишкової вартості житлового об’єкта у терміни, передбачені Договором.

1.10. Учасник до погашення всієї суми вартості житлового об’єкта здійснює орендну плату за проживання на частині площі квартири або всього будинку, що належить на даний момент компанії. Орендна плата вноситься за рік одним платежем наперед та в розмірі сум, визначених у пункті 5.3 на реквізити зазначені в Договорі оренди.

1.11. Переоформлення у власність Учаснику 75% частини квартири компанії або 100% житлового будинку у зв’язку з виконанням Договору обома сторонами.

2. Категорії вартості житлового об’єкта:

2.1. Програмою передбачено п’ять основних категорій:

I   до 30 000 $ – сума першого та накопичувального внесків (10% + 20%)   3 000 $ + 6 000 $ = 9 000 $

II  до 50 000 $ – сума першого та накопичувального внесків (10% +20%)   5 000 $ + 10 000 $ = 15 000 $

III  до 100 000 $ -сума першого та накопичувального внесків (10%+20%)  10 000 $+20 000 $= 30 000$

IV  до 150 000 $ -сума першого та накопичувального внесків (10%+20%)  15 000 $+30 000 $= 45 000 $

V  до 200 000 $ -сума першого та накопичувального внесків (10% +20%)   20 000 $+40 000 $= 60 000 $

2.2. Учасник до купівлі житлового об’єкта має право підвищити заявлену категорію до максимальної через внесення необхідної суми внесків відповідної нової категорії та виконання всіх необхідних умов кваліфікації.

2.3. Учасник може підвищити заявлену категорію вище максимальної шляхом своєї додаткової окремої реєстрації в програмі та підсумування всіх заявлених категорій окремих реєстрацій.

2.4. Зниження заявленої категорії не допускається.

2.5. Категорія вважається заявленою після укладання Договору та внесення першої необхідної суми внеску (пункт 2.1).

3. Кваліфікації:

3.1. Відповідно до пункту 1.4 учасник, залежно від заявленої категорії, зобов’язаний виконати такі кваліфікації:

а) для будь-якої категорії необхідна наявність у першій лінії чотирьох Учасників, 2-є з яких обов’язково запрошуються самим Учасником програми, 2-є наступні Учасники у першій лінії можуть бути запрошені самим Учасником, або поставлені компанією в порядку черговості з числа Учасників програми, запрошених партнерами “АктивГолд”, але не Учасниками житлової програми. 

б) для прискорення часу отримання житла Учасник може надати допомогу Учасникам своєї першої лінії (чотирьом Учасникам) із залучення людей до програми в їхню першу лінію.

в) для придбання житла Учаснику програми враховується загальна сума внесених внесків Учасниками другої лінії:

  • для купівлі житла вартістю 30 000$ – сума внесків Учасниками 2 лінії – 33 000$;
  • для купівлі житла вартістю 50 000$ – сума внесків Учасниками 2 лінії – 55 000$;
  • для купівлі житла вартістю до 100 000$ -сума внесків Учасниками 2 лінії-110 000$;
  • для купівлі житла вартістю до 150 000$ – сума внесків Учасниками 2 лінії-165 000$;
  • для купівлі житла вартістю до 200 000$ – сума внесків Учасниками 2 лінії-220 000$;

3.2. Учасник вважається запрошеним після реєстрації у програмі та внесення першого внеску.

4. Порядок запрошення:

4.1.Запрошення фіксується реєстрацією у житловій програмі запрошеного Учасника, згідно з усіма вимогами цієї програми із зазначенням логіна партнера “МГ “АктивГолд”, який запросив.

4.2.Запрошені реєструються під Учасника в першу лінію в порядку черговості, займаючи чотири місця. У разі більшої кількості своїх запрошених Учасник має право розподілити їх під Учасників першої лінії, в свою другу лінію, на свій розсуд, що прискорить виконання умови пункту 3.1.

4.3.При виконанні необхідних умов кваліфікації Учасником подальше запрошення нових Учасників дає змогу отримати додаткові винагороди згідно умов даної програми.

5. Рамкові пункти Договору оренди житлового об’єкта з правом викупу:

   Незалежно від країни придбання житлового об’єкта, враховуючи специфіку особливостей місцевого законодавства, в Договорі оренди житлового об’єкта з правом викупу (далі за текстом – Договір оренди) будуть в обов’язковому порядку наступні положення:

5.1. 75% житлової квартири або 100% житлового будинку передається у користування Учаснику програми на правах оренди до моменту повного погашення всієї вартості, зафіксованої відповідно до договору купівлі-продажу житлового об’єкта та з урахуванням індексації на момент переоформлення житлового об’єкта у власність Учасника.

5.2.Необхідний платіж на погашення суми вартості житлового об’єкта Учасник вносить згідно умов договору оренди шляхом переказу суми на реквізити компанії, зазначені в Договорі.

5.3. Орендна плата за проживання у купленому житловому об’єкті вноситься за рік наперед одним платежем на реквізити, зазначені у Договорі оренди. Розмір орендної плати становить за перший рік проживання 8% від 100% вартості квартири або від 100% вартості будинку. За другий, третій, четвертий і п’ятий роки щорічна сума оренди становить 16% від залишку суми погашення вартості житлового об’єкта на момент оплати оренди.

5.4. Утримання житлового об’єкта в належному стані покладається 100% на Учасника програми.

5.5. Оплату платежів із постачальниками комунальних послуг учасник здійснює самостійно.

5.6. Сума комунальних послуг не входить до суми погашення вартості житлового об’єкта та орендної плати.

5.7. Погашення залишку вартості житлового об’єкта Учасником можливе раніше строку, зазначеного у Договорі оренди, але не є підставою для її зниження.

5.8. У разі затримки протягом 6 місяців Учасником сплати 50% обов’язкової річної суми, передбаченої Договором для погашення залишку вартості житлового об’єкта, то компанія через суд виділяє свою частину в натурі, виселяє Учасника з орендованої 75% частини квартири, або 100% житлового будинку та зобов’язує сплатити пеню відповідно до пред’явленої вимоги компанії та розриває договір.

а) Виселення Учасника з житлового об’єкта тягне за собою розірвання договірних відносин з компанією з обов’язковим відшкодуванням певних понесених витрат обох сторін. Оплата комунальних послуг, орендні платежі, внесені раніше, Учаснику не відшкодовуються.

б) Завдані втрати житловому об’єкту Учасником або членами його сім’ї, а також третіми особами, за період проживання визначається за ринковою вартістю ремонту та відшкодовується Учасником.

5.9. Компанія залишає за собою право контролю стану орендованого житлового об’єкта.

5.10. На період оренди житлового об’єкта передбачається реєстрація місця проживання лише самого Учасника. Можлива реєстрація місця перебування, якщо ця форма реєстрації передбачена місцевим законодавством.

6. Порядок узгодження:

6.1. Спільно з Учасником підбирається житловий об’єкт на ринку нерухомості не дорожче за заявлену категорію. Розглядаються варіанти підібрані як самою компанією, так і учасником.

6.2. Проводяться комерційні переговори щодо придбання обраного житлового об’єкту.

6.3. Не допускаються та жорстко присікаються будь-які варіанти змови між Учасником та продавцем з метою завищення вартості об’єкта.

7. Передача житлового об’єкта у власність:

7.1. Після виконання договору оренди 75% частини житлової квартири компанії або 100% житлового будинку переоформляється в приватну власність Учасника програми чи його спадкоємця в установленому місцевим законодавством порядку з урахуванням усіх витрат під час переоформлення документів на даний житловий об’єкт.

8. Особливі умови та застереження.

8.1. Програма не передбачає будь-яких пільг чи додаткових переваг її окремим Учасникам.

8.2. Програма передбачає виплату винагород за запрошення нових Учасників, як Учасникам програми, так і партнерам «АктивГолд», які залучили за своїм посиланням нових Учасників до цієї програми, а самі не беруть участі в ній. Винагорода виплачується в сумі 3% від вартості придбаного житла запрошеним Учасником після оформлення всіх необхідних документів на право власності квартири чи будинку. 

8.3. Вихід із програми Учасника передбачено до моменту виконання ним кваліфікації або передачею свого реєстраційного місця у даній програмі новому запрошеному Учаснику за наявними на той момент можливостями виконати умови кваліфікації.

8.4. Усі економічні розрахунки у програмі до купівлі житлового об’єкта здійснюються у доларах США. При цьому за умовами Договору оренди платежі можуть здійснюватися у валюті країни знаходження житлового об’єкта.